Portfolio: Ecommerce

Nike EMEA

Naam: Mark de Bruin

Klant: Nike Russia en Turkije

Project: Uitrol shop in Rusland

Branche: Retail

Functie: Project manager

In 2014 heeft Mark de Bruin in opdracht van Nike EMEA een project geleid voor de uitrol van de Nike.com shop in Rusland en Turkije.

Mark heeft een team gemanaged rondom een aantal work streams:

> Markt propositie

> Assortiments strategie

> Business case

> Technologie

> Fulfilment

> Finance

> Consumer services

> Legal

> KPI & reporting

Voor meer informatie over dit en andere projecten kunt u contact opnemen met Mark de Bruin.

Holland Casino

Naam:                 Mark de Bruin

Klant:                  Holland Casino

Project:               Nieuwe corporate web site, online loyalty omgeving en webshop

Branche:             Amusement

Functie:              Programmamanager

Holland Casino wilde in 2013 haar webpresence vernieuwen en uitbreiden met een mijn-omgeving voor haar loyaltykaarthouders en een webshop om kaarthouders de mogelijkheid te geven verdiende punten om te zetten in cadeau’s i.p.v. contant geld. Deze kanalen moeten worden ondersteund door een nieuw Content Management Systeem, een online identityprovider en een shopomgeving..

Als ervaren programmamanager van InterimIC kreeg Mark de Bruin de opdracht deze online herpositionering te realiseren. Onderdelen van de opdracht waren; bureauselectie en management van de strategie- en conceptfase, een niet-openbare Europese aanbesteding en projectmanagement van de realisatiefase.

Live op www.hollandcasino.nl

 

 

 

Nuon

Naam: Elvire Jaspers/Marian Pronk
Klant: Nuon
Project: Nieuwe zakelijke website
Branche: Energie
Functie: Projectmanager

In 2007 heeft Nuon besloten om het gehele online kanaal (retail, corporate en zakelijk) opnieuw te lanceren.
InterimIC werd gevraagd te helpen bij de realisatie van de zakelijke website. Marian Pronk en Elvire Jaspers hebben dit project samen opgepakt.

De deliverables bestonden uit:
– Opstellen van de business case
– Opstellen van pakket van wensen en eisen (functioneel en non functioneel)
– Het maken van persona’s
– Opstellen use cases en IT-architectuur
– Opstellen en uitvoer van het projectplan
– Presentaties binnen de organisatie
– Governance van de deliverables

Voor meer informatie over dit en andere projecten kunt u contact opnemen met Elvire Jaspers of Marian Pronk