Portfolio: Online Marketing

Nike EMEA

Naam: Mark de Bruin

Klant: Nike Russia en Turkije

Project: Uitrol shop in Rusland

Branche: Retail

Functie: Project manager

In 2014 heeft Mark de Bruin in opdracht van Nike EMEA een project geleid voor de uitrol van de Nike.com shop in Rusland en Turkije.

Mark heeft een team gemanaged rondom een aantal work streams:

> Markt propositie

> Assortiments strategie

> Business case

> Technologie

> Fulfilment

> Finance

> Consumer services

> Legal

> KPI & reporting

Voor meer informatie over dit en andere projecten kunt u contact opnemen met Mark de Bruin.

Movares

Naam: Dré Kampfraath
Klant: Movares
Project: Social media als onderdeel van een klantevent
Branche: Ingenieursbureau
Functie: Consultant

Movares is een groot ingenieursbureau dat eenmaal in de twee jaar een klantenevent organiseert. Doel was om ditmaal de organisatie breed te betrekken bij de invulling van het event. Ook wilde men klanten vooraf betrekken bij de inhoud. Dit vanuit de gedachte dat het congres een betere representatie van de organisatie zou zijn en dat er meer klanten zouden komen.

Het proces werd vormgegeven en begeleid door Dré Kampfraath. Hij trainde de eigen mensen in het gebruik van social media. Behalve voor het event was dit ook bedoeld met het oog op bijdragen aan de interne- en externe communicatie. Er werden blogs gestart, een interactieve website ontworpen en men leerde het maken van filmpjes met eenvoudige flip camera’s zodat men zelf korte items kon maken. Dit resulteerde al in de aanloop naar het klantenevent in een intensivering van het klantencontact. En een record aantal klanten op het event zelf. Ook voor sales was het resultaat duidelijk positief. Na het event bleef het gebruik van social media binnen de organisaties stijgen met meer klantcontact tot gevolg.

Voor meer informatie over dit en andere projecten kunt u contact opnemen met Dré Kampfraath.

NS-HiSpeed

Naam: Elvire Jaspers
Klant: NS Hispeed
Project: verbeteren van het online kanaal
Branche: Reisbranche
Functie: Projectmanager/adviseur

Met de doelstelling om 70% online de boekingen af te handelen is NS Hispeed bezig het online kanaal op een hoger platform te tillen. InterimIC-er Elvire Jaspers was bij dit project betrokken als Projectmanager en adviseur.

Elvire stelde een 3 jaars visie en -stappenplan op voor het internet kanaal waar internet, social media en mobiel onderdeel van zijn. Daarnaast was Elvire betrokken bij de uitvoering van een nieuwe bookingtool en het implementeren van Google Analytics. 
Doelstelling voor 2011 is een 20% hogere conversie en 15% daling van de calls.

Deliverables:

– Diverse business cases
– Diverse projectplannen
– Leveranciers selectie (CMS, strategie, concept, ontwerp, analyse, implementatie)
– Richtlijnen op strategisch, tactisch en operationeel niveau voor het behalen van de doelstellingen in 2014.

Voor meer informatie over dit en andere projecten kunt u contact opnemen met Elvire Jaspers.

Nuon

Naam: Elvire Jaspers/Marian Pronk
Klant: Nuon
Project: Nieuwe zakelijke website
Branche: Energie
Functie: Projectmanager

In 2007 heeft Nuon besloten om het gehele online kanaal (retail, corporate en zakelijk) opnieuw te lanceren.
InterimIC werd gevraagd te helpen bij de realisatie van de zakelijke website. Marian Pronk en Elvire Jaspers hebben dit project samen opgepakt.

De deliverables bestonden uit:
– Opstellen van de business case
– Opstellen van pakket van wensen en eisen (functioneel en non functioneel)
– Het maken van persona’s
– Opstellen use cases en IT-architectuur
– Opstellen en uitvoer van het projectplan
– Presentaties binnen de organisatie
– Governance van de deliverables

Voor meer informatie over dit en andere projecten kunt u contact opnemen met Elvire Jaspers of Marian Pronk

KLM

Naam: Mark de Bruin
Klant: KLM Ground Services
Project: Crowdsourcing platform
Branche: Travel
Functie: Programmamanager

KLM Ground Services (verzorgt de afhandeling van passagiers, bagage en vliegtuigen) wilde een bedrijfsbrede discussie voeren met haar 5000 medewerkers over haar bedrijfsvoering: over veiliger werken, over kostenreductie en over diensteninnovatie. Hiertoe is een online crowdsourcing platform ontwikkeld. De interimIC-er Mark de Bruin heeft deze ontwikkeling en het bijbehorende programma aangestuurd.

Het programma omvatte de strategiedefinitie, het inrichten van een innovatie-organisatie, het management van de technische realisatie door bureau Favela Fabric en het uitvoeren van de  communicatiecampagne t.b.v. dit platform. Het project en bijbehorende programma zijn met groot succes uitgevoerd.