Portfolio: Online Sales

Nike EMEA

Naam: Mark de Bruin

Klant: Nike Russia en Turkije

Project: Uitrol shop in Rusland

Branche: Retail

Functie: Project manager

In 2014 heeft Mark de Bruin in opdracht van Nike EMEA een project geleid voor de uitrol van de Nike.com shop in Rusland en Turkije.

Mark heeft een team gemanaged rondom een aantal work streams:

> Markt propositie

> Assortiments strategie

> Business case

> Technologie

> Fulfilment

> Finance

> Consumer services

> Legal

> KPI & reporting

Voor meer informatie over dit en andere projecten kunt u contact opnemen met Mark de Bruin.

NS-HiSpeed

Naam: Elvire Jaspers
Klant: NS Hispeed
Project: verbeteren van het online kanaal
Branche: Reisbranche
Functie: Projectmanager/adviseur

Met de doelstelling om 70% online de boekingen af te handelen is NS Hispeed bezig het online kanaal op een hoger platform te tillen. InterimIC-er Elvire Jaspers was bij dit project betrokken als Projectmanager en adviseur.

Elvire stelde een 3 jaars visie en -stappenplan op voor het internet kanaal waar internet, social media en mobiel onderdeel van zijn. Daarnaast was Elvire betrokken bij de uitvoering van een nieuwe bookingtool en het implementeren van Google Analytics. 
Doelstelling voor 2011 is een 20% hogere conversie en 15% daling van de calls.

Deliverables:

– Diverse business cases
– Diverse projectplannen
– Leveranciers selectie (CMS, strategie, concept, ontwerp, analyse, implementatie)
– Richtlijnen op strategisch, tactisch en operationeel niveau voor het behalen van de doelstellingen in 2014.

Voor meer informatie over dit en andere projecten kunt u contact opnemen met Elvire Jaspers.

Vodafone

Naam: Marian Pronk
Klant: Vodafone
Project: Interim Management Marketing & Sales
Branche: Telecom
Functie: Projectmanager

Vodafone heeft besloten om in 2008 te verhuizen van Maastricht naar Amsterdam. Vrijwel het gehele Marketing & Sales team voor het Soho segment (bedrijven met 1-10 fte) verhuisde niet mee. In Amsterdam diende een nieuw Soho team te worden geformeerd, waarbij kennisoverdracht van het bestaande team gemaximeerd diende te worden.

Marian Pronk kreeg een deel van de projectwerkzaamheden van het Soho team overgedragen. Zij heeft deze tijdelijk gemanaged en vervolgens geïntroduceerd bij de nieuwe team leden. Per project is een verbeteringsslag uitgevoerd. In scope waren de volgende projecten: