Naam: Marian Pronk
Klant: Vodafone
Project: Interim Management Marketing & Sales
Branche: Telecom
Functie: Projectmanager

Vodafone heeft besloten om in 2008 te verhuizen van Maastricht naar Amsterdam. Vrijwel het gehele Marketing & Sales team voor het Soho segment (bedrijven met 1-10 fte) verhuisde niet mee. In Amsterdam diende een nieuw Soho team te worden geformeerd, waarbij kennisoverdracht van het bestaande team gemaximeerd diende te worden.

Marian Pronk kreeg een deel van de projectwerkzaamheden van het Soho team overgedragen. Zij heeft deze tijdelijk gemanaged en vervolgens geïntroduceerd bij de nieuwe team leden. Per project is een verbeteringsslag uitgevoerd. In scope waren de volgende projecten: